a-ö | kontakta oss | English | hem

Navigation på LIBRIS webbplats 
Navigation på LIBRIS webbplats

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Din sökning gav 6 träffar

 sökformulär > träfflista | föregående sida | nästa sida

1.  författare Eriksson, Nelly2021
  titel Normkritik och normkreativitet på Glimmingehus
  lärosäte Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap
  uppsatstyp Kandidatuppsats
  HÄMTA FULLTEXT
2.  författare Nylén, Lisa2018
  titel Skärvor av Glimmingehus sociala status. Glasfynden berättar.
  lärosäte Lunds universitet/Historisk arkeologi
  uppsatstyp Kandidatuppsats
  HÄMTA FULLTEXT
3.  författare Eliasson, Sandra2017
  titel Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie
  lärosäte SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
  uppsatstyp Kandidatuppsats
  HÄMTA FULLTEXT
4.  författare Lönnaeus, Anna2014
  titel Som en vacker tavla : reenactment på den museala arenan
  lärosäte Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  uppsatstyp Masteruppsats
  HÄMTA FULLTEXT
5.  författare Löfberg, Staffan2010
  titel Svaneholms slott : tillkomst och förändring under dansk senmedeltid och renässans
  lärosäte Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
  uppsatstyp Kandidatuppsats
  HÄMTA FULLTEXT
6.  författare Lind, Sara2007
  titel "Jens Holgerß af Glimynge" Om en borgbyggares intentioner
  lärosäte Lunds universitet/Historisk arkeologi
  uppsatstyp Magisteruppsats
  HÄMTA FULLTEXT
page: 1 
Kungl. biblioteket, National Library of Sweden/LIBRIS  driften@libris.kb.se