LIBRIS logotyp
   

Hjälp - Uppsök
examensarbeten och uppsatser i fulltext

 
 

Om LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från svenska universitet och högskolor.

De studentuppsatser och examensarbeten som ingår i databasen är elektroniskt publicerade i fulltext vid respektive lärosäte. För varje titel i databasen finns information med ett abstract samt en länk till fulltexten.

Vilka uppsatstyper som tillförs databasen avgörs vid respektive lärosäte. Större delen av Uppsöks uppsatser är anpassade efter Bolognastrukturen för uppsatsnivåer. Några fåtal lärosäten levererar fortfarande (2011) poster med den gamla uppsatsstrukturen.

Uppsök-databasen uppdateras dagligen.

Tidsomfånget spänner från senare delen av 1990-talet fram till idag och varierar för olika lärosäten beroende på när de började med elektronisk fulltextpublicering. Vid vissa lärosäten kan retroaktiv publicering förekomma.

Uppsök är en separat söktjänst och posterna ingår inte i den totala LIBRIS-databasen.

Följande lärosäten levererar uppsatser till Uppsök. Alla universitet och högskolor är välkomna att vara med i den gemensamma söktjänsten för examensarbeten/uppsatser. Läs mer om vad som krävs för att medverka.

 

 

 

 

 

Kungl. biblioteket, National Library of Sweden / LIBRIS, driften@libris.kb.se