LIBRIS logotyp
   

Hjälp - Uppsök
examensarbeten och uppsatser i fulltext

 
 

Träfflista

Kort eller utförlig träfflista?

Du kan välja om du vill ha träfflistan i ett kort, överblickbart eller i ett utförligare format som ger dig en god bild av uppsatsen redan i träfflistan. Använd dig av flikarna "kort lista" och "utförlig lista".

Titel

Klicka på titel-länken för att komma till beskrivningen av examensarbetet/uppsatsen.

Lärosäte

Namn på läroanstalt (universitet eller högskola) och institution som är ansvarig för utgivningen av uppsatsen.

Uppsatstyp

Fördjupningsnivå på vilken uppsatsen är gjord. Tjänsten hanterar uppsatser enligt Bolognasystemets struktur och (för vissa lärosäten) det äldre nivåsystemet med A, B, C och D-uppsatser.

Hämta fulltext

Flertalet av examensarbetena/uppsatserna är tillgängliga som PDF-filer, men arbeten har även publicerats i andra format.

Ibland leder "hämta fulltext" till lärosätets presentationssida av uppsatsen/examensarbetet och man får därifrån får klicka sig vidare till fulltexten.

Exempel:
Controllerns roll och dess förändring
av Danielsson, Kristoffer; Eklund, Henrik; du Hane, Martin

 

 

 

 

Kungl. biblioteket, National Library of Sweden / LIBRIS, driften@libris.kb.se