LIBRIS logotyp
   

Hjälp - Uppsök
examensarbeten och uppsatser i fulltext

 
 

Vill ditt bibliotek vara med?

Krav för deltagande i Uppsök
Alla universitet och högskolor är välkomna att vara med i den gemensamma söktjänsten för examensarbeten/uppsatser.

För att underlätta administrationen av söktjänsten krävs att samtliga deltagare följer de krav som anges nedan. Av både tekniska och administrativa skäl kan vi inte göra några undantag från kraven. Följande tre grundkrav ställs:

  1. Stöd för insamling av metadata
  2. Gemensam metadatamodell
  3. Examensarbeten i fulltext
  4. Godkänna ansvarfördelningen mellan LIBRIS och de medverkande biblioteken.

1. Stöd för insamling av metadata

Insamlingen av metadata görs automatiskt av en "robot"-programvara. För att insamlingen ska fungera krävs att datasystemet på respektive universitet eller högskola kan leverera metadata med hjälp av OAI-PMH-protokollet.

2. Gemensam metadatamodell

SVEP-projektet har tagit fram en gemensam metadatamodell för hur metadatat ska levereras. Det är en modell med minsta gemensamma katalogiseringsuppgifter. Denna modell måste följas för att insamlingen av data ska fungera korrekt och för att det ska finnas enhetliga sök- och bläddringsmöjligheter i portalen.

Visa Metadatamodellen.

3. Examensarbeten i fulltext

Samtliga examensarbeten/uppsatser måste finnas i fulltext vid det deltagande universitetet/högskolan. I sökresultatet i portalen visas endast den insamlade metadatan. För att se examensarbetet i fulltext finns en länk till fulltextfilen till respektive universitet där fulltextfilen finns lagrad.

4. Ansvarsfördelning för tjänsten Uppsök mellan LIBRIS och medverkande bibliotek (fr.o.m. 2006-01-01)

LIBRIS ansvar:

Drift och underhåll
Drift och underhåll av applikationen Uppsök och harvesting-funktionen. I detta innefattas ansvar för att samla in/harvesta bibliotekens levererade metadata.

Support till medverkande bibliotek
Hjälp med test och åtkomst av metadata för bibliotek som önskar ansluta sig till Uppsök.

Utveckling av tjänsten Uppsök
T.ex. funktionalitet, gränssnitt, ändringar i metadatamodellen. Utvecklingen ska ske i dialog med medverkande bibliotek.

Bibliotekens ansvar: 

Leverans av korrekt metadata
Leverans av data enligt metadatamodellen. Underhåll och uppdatering av metadata.

Lokala system och servrar
Ansvar för att det lokala e-publiceringsverktyget och OAI-PMH-servern levererar data och är "up-and-running". Ansvar för att informera LIBRIS om serverändringar som påverkar leverans till Uppsök.

Marknadsföring av Uppsök
Göra Uppsök synlig på bibliotekets webbplats. Informera användarna om tjänsten.

Övrigt

Övergripande policyfrågor handläggs av KB:s ledning. Det kan handla om frågor som att tillgängliggöra metadata till externa intressenter, exponera posterna i Google Scholar mm.

Frågor

Vid frågor om anslutning till Uppsök, kontakta LIBRIS-avdelningen: libris at kb.se.

 

 

 

 

Kungl. biblioteket, National Library of Sweden / LIBRIS, driften@libris.kb.se